Gemeente Smallingerland


Vanaf 15 maart: gedeelte Eems gestremd

Vanaf 15 maart beginnen de werkzaamheden om de 30 km per uur limiet in de wijk de Drait vorm te geven. In de afgelopen tijd is gewerkt aan het ontwerp en zijn de gekozen oplossingen besproken met de wijkbewoners.

Nu gaat de klus beginnen. Wijkbewoners moeten tot aan de bouwvakantie rekening houden met diverse werkzaamheden aan de weg in en langs de wijk. Zo zullen onder meer diverse aansluitingen op de Lauwers worden aangepast: bij de Flevo, de Fluessen en de Wimerts. Ook de aansluiting van de Moezel op de Overstesingel wordt gewijzigd net als de bochtconstructie langs de Hunze ter hoogte van de basisschool.

Voorlopige globale planning
De start van het werk heeft gevolgen voor de loop van het verkeer: We beginnen met de reconstructie van het wegvak Eems tussen de Lauwers en de Flevo. Dit wegvak wordt vanaf volgende week maandag 15 maart gestremd voor het verkeer. Aannemer Witteveen zal de direct aanwonenden van dat wegvak nog informeren over de consequenties voor de bereikbaarheid van de eigen woning. Deze stremming wordt vanaf de Zuiderhogeweg, Lauwers en Overstesingel aangegeven met borden met een omleiding. Deze stremming duurt tot eind april. Winkelcentrum en Brede School zijn natuurlijk bereikbaar maar wel via de omleidingen.

In de week van 22 maart wordt ook een begin gemaakt met de reconstructie van de aansluiting Lauwers-Fluessen (het dichtst bij de rotonde met de Postlaan). Dat werk duurt tot halverwege april.

In de loop van april worden ook de twee andere aansluitingen van de Fluessen op de Lauwers aangepakt.

Vanaf begin mei is de aanpak van de Hunze in de bocht bij de school in de planning opgenomen. Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan de aansluiting van de Flevo op de Lauwers. Dat kan zo omdat de Eems dan weer open is en het winkelcentrum dan dus niet meer via de Flevo te bereiken hoeft te zijn. Ook de bewoners aan de Hunze kunnen dan hun weg weer vinden via de Eems

Halverwege juni is de aansluiting van de Moezel op de Overstesingel aan de beurt. Dat betekent dat de Overstesingel dan gestremd wordt voor doorgaand verkeer voor ongeveer 14 dagen.

Direct aanwonenden krijgen voorafgaande aan de werkzaamheden in hun buurt bericht van de aannemer over eventuele consequenties voor de bereikbaarheid van de eigen woning.