Gemeente Oost-Gelre


Inloopavond op maandag 15 maart over Wegonderhoud 2010, Oost-Gelre

Op 15 maart organiseert de gemeente Oost Gelre een openbare inloopavond over het plan Wegonderhoud 2010. Het onderhoudsplan bevat de werkzaamheden die dit jaar aan de wegen worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Inwoners van Oost Gelre zijn van harte welkom op 15 maart van 17.00 tot 19.00 uur bij hotel restaurant Reijrink, Lievelderweg 118 te Lievelde. Inwoners hebben dan de mogelijkheid om het onderhoudsplan te bekijken en vragen te stellen.

Inhoud onderhoudsplan
Elk jaar heeft de gemeente een plan voor groot onderhoud aan de wegen. Onder groot onderhoud vallen onder andere:
- Plaatselijk slechte asfaltplekken verwijderen en van nieuw asfalt voorzien (bakfrezen)
- Bovenste laag van een asfaltweg vervangen (nieuwe deklaag)
- Extra asfaltlagen aanbrengen indien constructiedikte onvoldoende is
- Slijtlaag (lijmlaag met steenslag) aanbrengen op asfaltwegen
- Herstraten van klinkerwegen
Ook kunnen complete asfaltwegen vervangen worden, indien één of meerdere van bovenstaande onderhoudsmaatregelen niet meer (technisch en/of financieel) verantwoord is.

Periode
Alle werkzaamheden in het onderhoudsplan voor 2010 worden uitgevoerd in de periode juni tot en met september. Wanneer welke weg wordt aangepakt wordt begin juni bekend gemaakt. Uiteraard worden de aanwonenden vóór aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd door de aannemer en/of gemeente over de uitvoeringsplanning.

Overzicht wegen
De volgende wegen worden geheel of gedeeltelijk aangepakt:
- Groenlo
Lichtenvoordseweg fietspaden (o.a. Slatmansweg - Hogeweg), De Horst voetpad (De Horst - N319 Rondweg), Marijkestraat, Ruurloseweg fietspaden (nabij N319 Rondweg), Oude Aaltenseweg (buiten de bebouwde kom), Vredenseweg (Boerijendijk - gemeentegrens), Braakweg, Topsweg (vanaf de Boerijendijk), Zwolse Markeweg, Meddoseweg (komgrens - gemeentegrens)
- Harreveld
Op 't Hulshof

- Lichtenvoorde
Acaciastraat (gedeelte fietspad in park), Mr. Kuijperplein, Esstraat (Richterslaan-J. Vermeerstraat)
- Lievelde
Lievelderweg fietspaden (bebouwde kom - Lichtenvoordeseweg Groenlo)
- Mariënvelde
Waalderweg (buiten de bebouwde kom), Halsedijk, Beenekussteeg (nr 14 - Huijskesdijk)
- Vragender
Huttendijk (zijweg nr. 6-8), Winterswijkseweg (zijweg nr. 49)
- Zieuwent
Ruurloseweg (zijweg nr. 28-32), Huijskesdijk, Hofmansweg (zijweg nr. 2-12), Reinderseweg

Noot aan de redactie
Vragen over de inhoud van dit persbericht kunt u stellen aan afdeling Communicatie, Marlies Ten Tije, tel. 0544 - 393485.