Waterschap Groot Salland

Inloopavond over herinrichting Averlosche Leide

Laatste wijziging: 11 maart 2010

Op maandagavond 15 maart organiseert het waterschap voor betrokkenen en belangstellenden een inloopavond over de herinrichting van de Averlosche Leide die loopt tussen het Overijssels Kanaal en de Soestwetering (ten noorden van Wesepe). Deze avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in restaurant NuNu aan de Raalterweg 22 in Schalkhaar. Ook is er volop aandacht voor de nieuwe beheer- en onderhoudsvisie van het waterschap.

Het stelsel van waterlopen in West-Overijssel voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is niet berekend op de invloeden van klimaatveranderingen. Daarom gaat het Waterschap Groot Salland de komende jaren het watersysteem stap voor stap aanpassen. Hiermee wordt voldaan aan landelijke en Europese regelgeving: ruimte voor water en voor natuurontwikkeling. Gelijktijdig vindt de invoering plaats van de nieuwe beheer- en onderhoudsvisie.

Averlosche Leide

Eén van de nieuw in te richten watergangen is de Averlosche Leide. Op dit moment is een schetsontwerp voor de herinrichting gereed. Over dit ontwerp en de voorkeur van het waterschap voor de wijze van toekomstig onderhoud wil het waterschap tijdens de inloopavond in gesprek gaan.

Het waterschap heeft de volgende insteek voor de herinrichting:


- Een aantal percelen wordt ingericht voor waterberging.


- De watergang wordt heringericht binnen de eigendomsgrenzen van het waterschap.


- Aan de zuidzijde wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd.

Waterschap Groot Salland | Dr. van Thienenweg 1 | Postbus 60 | 8000 AB Zwolle | t (038) 455 72 00 | info@wgs.nl