Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2010Z04542

Vragen van het lid Koer Kaya (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het waarborgen van de kwaliteit van geneeskundeonderwijs. (Ingezonden 12 maart 2010)


1
Kent u het bericht "Maximaal 250 extra geneeskundestudenten"? 1)


2
Zijn universiteiten er klaar voor om grotere aantallen geneeskundestudenten kwalitatief goed onderwijs te garanderen?


3
Wat betekent uw voorstel voor het afschaffen van de numerus fixus voor het daadwerkelijke aantal studenten dat een studie geneeskunde kan gaan volgen?


4
Deelt u de mening van de medische faculteiten dat extra geld nodig is om de extra benodigde plekken te realiseren die het loslaten van de numerus fixus met zich meebrengt?


5
Wat betekent het voor de middelen per student in andere opleidingen als de numerus fixus wordt losgelaten? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de middelen per student voor deze opleidingen niet afnemen?


6
Hoe gaat u de medische faculteiten helpen die op dit moment grote moeite hebben om stageplaatsen te vinden?


7
Deelt u de mening dat het snijden in de basiszorg ten koste gaat van het medisch onderwijs? 2)


8
Hoe gaat u bewerkstelligen dat er in de toekomst voor het toenemende aantal medische studenten voldoende stageplaatsen zijn?


1) Medisch Contact, 18 februari 2010: "Opleiding niet eindeloos oprekken"
2) www.skipr.nl, 17 februari 2010: "Snijden in basiszorg gaat ten koste van onderwijs"