Heijmans N.V.

11 maart 2010
Herstel heijmans in tweede helft 2009

Financiële positie versterkt, onderliggend resultaat verbeterd

Kernpunten 2009

* Herstel resultaten: netto resultaat in tweede helft 2009 van ¤ 3 miljoen;
* Netto resultaat 2009 sterk beïnvloed door kosten turn-around, crisismaatregelen en herfinanciering;
* Netto schulden gereduceerd, solvabiliteit versterkt;
* Verbetering onderliggende operationele resultaten ondanks sterke teruggang Vastgoed;
* Beperkte afwaardering grondposities in 2e halfjaar;
* Goede progressie in uitvoering strategie; compacter Heijmans met focus op Nederland en een gezonde vermogenspositie;
* Situatie op woningmarkt blijft somber.
Rob van Gelder, voorzitter raad van bestuur : "2009 is een jaar met twee gezichten. Na negatieve resultaten in de eerste 6 maanden zien we herstel in de tweede helft van het jaar. We hebben de bakens verzet en dat heeft resultaat gehad. Heijmans is een eind op de goede weg: de financiële positie is versterkt en het onderliggend resultaat verbeterd."

Klik hier voor het volledige persbericht