Gemeente Lopik

Principeakkoord nieuw college

CDA, PvdA en CU hebben een principeakkoord gesloten over het vormen van een nieuw college in de gemeente Lopik. De komende periode zal worden gebruikt om een coalitieprogramma samen te stellen. Ook zal er duidelijkheid komen wie de wethouders worden en hoe de portefeuilleverdeling zal zijn. De bedoeling is dat het nieuwe college medio april 2010 wordt geïnstalleerd.