VU medisch centrum

Studentenorganisaties gaan samen

11 maart 2010

De JaarVertegenwoordigingsCommissie (JVC) is voor een proefperiode van een jaar onderdeel van de medische faculteitsvereniging MFVU. Nora van Gaal, voorzitter van de MFVU en Hoda Al-Itejawi, voorzitter van de JVC, zijn enthousiast over de samenwerking tussen beide studentenorganisaties.

Volgens Nora van Gaal was voor de MFVU samenwerking met JVC een logische stap om de onderwijsactiviteiten van de vereniging nadrukkelijker vorm te geven. "Als faculteitsvereniging organiseren we voor studenten ook activiteiten buiten het onderwijsprogramma om, maar de kwaliteit van het onderwijs is voor ons natuurlijk uiterst belangrijk."

De JVC heeft als belangrijkste taak de evaluatie van toetsen en cursussen binnen de eerste drie jaar van de studie geneeskunde. Per cursus evalueren twee zogenoemde cursus-JVC-ers de inhoud en of deze inhoud op de juiste manier terugkomt in het tentamen. Hoda Al-Itejawi: "Ook kijken we naar de vraagstelling. Het komt soms voor dat op een vraag meerdere antwoorden goed zijn, maar dat er maar één antwoord is goedgerekend. Als dat laatste het geval is dan wijzen we de docent daar op. Het gevolg is dat het tentamen opnieuw nagekeken wordt. Voor een student kan die ene vraag net het verschil maken tussen een vijf of een zes."

Groot bereik
Studenten merken dus direct het gevolg van het werk van de JVC, maar volgens Al-Itejawi kan het effect ook wat langer op zich laten wachten. "We evalueren de cursus achteraf. Het kan zijn dat de inhoud van een cursus niet volledig aan de eisen voldoet. Eventuele aanpassingen zijn dan pas merkbaar voor de volgende lichting studenten." In de praktijk bleek het voor de JVC lastig om genoeg cursus-JVC-ers te vinden. Al-Itejawi: "We merken direct verschil nu we samenwerken met de MFVU. Het bereik van de MFVU is heel groot. Voorheen was het lastig om studenten te vinden voor de evaluaties en nu lopen de aanmeldingen binnen.

Studentenfora
De besturen van de MFVU en de JVC overleggen samen elke zes weken, en zij overleggen ook regelmatig met de studentenverenigingen van andere universiteiten. Van Gaal: "Uit die overleggen blijkt dat de geneeskundestudenten van VU medisch centrum behoorlijk kritisch zijn. Dat vinden wij juist positief. Onze studenten zijn zeer betrokken bij het onderwijs, dat blijkt wel uit het feit dat de meeste studenten actief zijn bij een of meerdere studentenorganisaties." Naast de evaluatie van de cursussen organiseren de MFVU en de JVC gezamenlijk studentenfora. Van Gaal: "Hierin worden verschillende stellingen over het aangeboden onderwijs aan studenten, cursuscoördinatoren en semestercoördinatoren ter discussie voorgelegd."

En er is niet alleen aandacht voor serieuze zaken. Al-Itejawi: "Op 17 maart aanstaande organiseren we samen met het instituut voor onderwijs en opleiden (IOO) de jaarlijkse STUDIOOborrel voor docenten, medewerkers en studenten in PubMED in het faculteitsgebouw."

Pauline Diemel
bron: Tracer