Gemeente Maassluis

Onderzoek naar bijstandsfraude loont

In 32 van de 53 onderzoeken die de sociale recherche vorig jaar heeft ingesteld, is fraude geconstateerd. Dit blijkt uit het jaarverslag van de sociale recherche over 2009. De fraude varieert van niet opgegeven samenwoning tot niet opgegeven inkomsten of vermogen. In vijftien zaken leidde de geconstateerde fraude tot beëindiging van de uitkering. Het ten onrechte ontvangen uitkeringsgeld werd teruggevorderd. In vijf zaken werd de uitkering verlaagd en in twee zaken werd de aanvraag voor een uitkering afgewezen. Acht klanten werden gekort op hun uitkering omdat zij de gemeente niet of onvoldoende hebben geïnformeerd over zaken die van belang zijn voor hun recht op een bijstandsuitkering.

Projecten

De sociale recherche van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Maassluis onderzoekt geregeld of er misbruik wordt gemaakt van uitkeringsgelden. Naast individuele onderzoeken wordt ook onderzoek gedaan op projectbasis. Zo is er in 2009, net als in 2008, onderzoek gedaan naar mensen met parttime inkomsten. Als gevolg hiervan zijn zestien van de tweeëndertig uitkeringen beëindigd.

Gemeentelijke Basisadministratie

In 2009 zijn ook 54 onderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Onderzocht wordt bijvoorbeeld wie in een pand wonen, of er personen in het pand verblijven die niet zijn ingeschreven en of er valse aangifte is gedaan van het inschrijven of uitschrijven van personen. In 39 gevallen kwam de woonsituatie niet overeen met de informatie in de GBA.

De gemeente blijft onverminderd inzetten op de bestrijding van bijstandsfraude en woonfraude. Door de inzet van de sociale recherche, maar bijvoorbeeld ook door bestandsvergelijkingen met de Belastingdienst, het UWV, de Kamer van Koophandel en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Soms krijgt de sociale recherche ook tips van derden, al dan niet anoniem. Voor meer informatie is de sociale recherche dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 9.30 uur via 010 - 593 1906.