Gemeente Veenendaal


Rapportage informateur

De informateur, de heer A. de Graaf, heeft de afgelopen week gesprekken gevoerd met delegaties van de politieke partijen in Veenendaal. Op basis van deze gesprekken en rekening houdend met de uitslag van de verkiezingen heeft hij de conclusie getrokken, dat een coalitie gevormd kan worden door de partijen ChristenUnie, VVD, SGP en Lokaal Veenendaal. De rapportage is te vinden in de bijlagen van dit bericht.

Â

De rapportage van de informateur wordt in het openbaar besproken. Dit gebeurt op woensdag 17 maart as. in de raadzaal van de gemeente Veenendaal. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal ook via www.veendaal.nl te volgen zijn.Â


* Verslag informateur 12 maart 2010.pdf

* Bijlagen verslag informateur 2010.pdf

Zie het origineel