Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2010Z04548

Vragen van het lid Harbers (VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de extra financiële bijdrage die Hogeschool Zuyd jarenlang aan hotelschoolstudenten in rekening bracht. (Ingezonden 12 maart 2010)


1
Kent u het bericht "Studenten dagvaarden hogeschool"? 1)


2
Wat vindt u ervan dat hotelschoolstudenten aan Hogeschool Zuyd sinds 2006 ruim 2500 euro extra (bovenop het wettelijk collegegeld) hebben moeten betalen voor het volgen van verplicht onderwijs en was u hier van op de hoogte?


3
Om hoeveel studenten gaat het in totaal waarbij extra geld in rekening is gebracht?


4
Voor welke doeleinden heeft de Hogeschool het extra bedrag aangewend? Is dit tot uiting gekomen in aantoonbare extra kwaliteit?


5
Hoe kon het gebeuren dat, ondanks het negatieve oordeel van de ombudsman inzake de rechtmatigheid, de hogeschool vier jaar lang doorging met het in rekening brengen van extra geld? Was de Raad van Toezicht op de hoogte van dit negatieve oordeel?


6
Zijn er meer gevallen bekend van opleidingen in het hoger onderwijs die hun studenten bovenop het wettelijk collegegeld een extra bedrag in rekening brengen of hebben gebracht? Zo ja, welke?


7
Bent u bereid het gesprek aan te gaan met hogeschool Zuyd over het gevoerde beleid en zo nodig maatregelen te treffen om in de toekomst te voorkomen dat studenten extra geld moeten betalen voor het volgen van onderwijs waarop feitelijk het wettelijk collegegeld van toepassing is?


1) AD, 10 maart 2010
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/469056/2010/03/10/Studenten- dagvaarden-hotelschool.dhtml