Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2010Z04568

Vragen van het lid Biskop (CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over competentiegericht onderwijs in het mbo. (Ingezonden 12 maart 2010)


1
Bent u bekend met het artikel "We zijn aan de verkeerde kant begonnen'; Mbo-wereld herkent kritiek op gevolgen competentiegericht onderwijs: afvinkcultuur en onwerkbare papierwinkel"? 1)


2
Hoe beoordeelt u de in het artikel naar voren gebrachte mening dat sinds de invoering van het competentiegericht onderwijs (CGO) de balans tussen vakkennis enerzijds en houdingsaspecten anderzijds enigszins is verstoord?


3
Is het waar dat de dikke kwalificatiedossiers kunnen leiden tot zogenaamd afvinkgedrag van leerling en leraar?


4
Wat is uw mening over het voornemen van de voorzitter van de MBO Raad om met het bedrijfsleven in gesprek te gaan over de lijvige kwalificatiedossiers? Moeten we hieruit concluderen dat dit gesprek totnogtoe onvoldoende heeft plaatsgevonden en dat het mbo- onderwijs daardoor onvoldoende aansluiting heeft bij de beroepswerkelijkheid? Zou de MBO Raad hierop steviger moeten inzetten?


1) de Volkskrant, 9 maart 2010