European UnionRAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 11 maart 2010


7381/1/10 REV 1 (Presse 59)

P 9 (OR. en)

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over de strategie van Georgië ten aanzien van
Abchazië en Zuid-Ossetië

De Europese Unie neemt nota van de "Staatsstrategie ten aanzien van de bezette gebieden: betrokkenheid in samenwerking" van Georgië, die de Georgische regering op 27 januari heeft aangenomen. De EU is ingenomen met het feit dat Georgië zich ertoe verbonden heeft het conflict alleen met vreedzame middelen en via diplomatieke inspanningen op te lossen. De EU is verheugd over de toon van het initiatief en ziet het als een constructieve stap om de spanningen te verminderen, vertrouwen te wekken en de hand uit te steken naar de inwoners van Abchazië en Zuid-Ossetië.

Wij sporen de Georgische regering aan met alle belanghebbenden overleg te voeren over de opstelling van een actieplan om de strategie uit te voeren. De EU is verheugd over het voornemen van Georgië om een statusneutraal kader te scheppen voor de contacten met de autoriteiten die het in Abchazië en Zuid-Ossetië voor het zeggen hebben, en roept alle partijen op dat kader zo spoedig mogelijk te realiseren. Een belangrijke prioriteit voor Georgië zal zijn ervoor te zorgen dat het administratieve en wetgevingskader ter zake, met inbegrip van de Wet op de bezette gebieden en de uitvoering daarvan, wordt afgestemd op de adviezen van de Commissie van Venetië hierover.

Tot slot herhaalt de EU dat zij de veiligheid en de stabiliteit in Georgië krachtig ondersteunt, op basis van volledige eerbiediging van de beginselen van onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit zoals die in het internationaal recht zijn erkend.

De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië en Azerbeidzjan, sluiten zich bij deze verklaring aan.


* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.