Waterschap Reest en Wieden


baggeren

Intentieovereenkomst gezamenlijk baggeren

Vrijdagmorgen 12 maart hebben de verschillende waterbeheerders in Noordwest Overijssel een intentieovereenkomst getekend voor een uniek project, namelijk het gezamenlijk baggeren van de watergangen in het gebied. De provincie Overijssel, het waterschap Reest en Wieden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de gemeente Steenwijkerland hebben de intentie samen te gaan werken om het baggeren efficiënter te laten verlopen.

Bovengenoemde partijen zijn eigenaren van een groot aantal kanalen, sloten, grachten en meren. Het onderhoud hiervan is van groot belang voor het goed functioneren van de waterafvoer en van de (recreatieve) scheepvaart. Ook zorgt het baggeren ervoor dat de kwaliteit van het water niet verslechtert en de belevingswaarde van het water op peil blijft.

De provincie Overijssel heeft namens de betrokken partijen Royal Haskoning gevraagd een plan te maken voor een gezamenlijke aanpak van het baggeren. Hierin is de totale baggeromvang geïnventariseerd. De ondertekening van de overeenkomst is de start voor het opstellen van een baggerprogramma, het vaststellen van de kosten en de verdeling ervan, de aanbesteding en het uitvoeren van het baggeren. © Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||