Gemeente Wassenaar

Overhangend groen

Wassenaar is een gemeente met veel groen. Daar zijn wij met zn allen trots op en daar kunnen wij dagelijks van genieten.

Soms komt het echter voor dat dit groen hinderlijk wordt voor het verkeer en met name voor voetgangers en in het bijzonder voor mensen die moeilijk ter been zijn (rollatorgebruikers, scootmobiels, invalidenwagens) en mensen met kinderwagens. Tijdens de jaarlijkse wijkwandelingen met de burgemeester en de wethouder, verantwoordelijk voor wijken, wordt regelmatig geconstateerd dat bewoners het groen in hun tuin fors laten uitgroeien met als gevolg dat struiken of boomtakken vervaarlijk over het trottoir of de rijbaan hangen.

De gemeente legt stoepen aan met een bepaalde breedte en die moet geheel benut kunnen worden door voetgangers. Ook moet de onderdoorgang van overhangend groen goed vrij gehouden worden.Het gemeentebestuur roept in verband hiermee bewoners op om eens kritisch naar het groen aan de kant van de openbare weg te kijken en dit - indien noodzakelijk
- te snoeien. De gemeentelijke Inspecteurs Openbare Ruimte houden regelmatig controles. Mocht het zo zijn dat bij inspectie sprake is van hinder of gevaar, dan zal de desbetreffende eigenaar/bewoner hierop geattendeerd worden met het verzoek te snoeien.

Wij stellen het bijzonder op prijs indien u gehoor wilt geven aan onze oproep. Voor vragen hierover kan men contact opnemen met de afdeling toezicht en handhaving van de gemeente, telefoonnummer: (070) 51 22 477 of per e-mail: toezicht@wassenaar.nl
Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

T: 14070
E: gemeente@wassenaar.nl