Praktijkonderzoek Plant & Omgeving


europees fytoplasma-onderzoek
Plant Sciences Group actief in Europees fytoplasma-onderzoek

15 mrt 2010
Onderdeel: Plant Sciences Group

Onderzoekers van de Plant Sciences Group vertegenwoordigen Nederland in de Europese COST action of Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems. De EU geeft met dit COST programma het Europese fytoplasmaonderzoek een belangrijke stimulans.

Foto: Fytoplasma in aardbei

COST stelt ⬠400.000 ter beschikking zodat Europese onderzoekers gedurende vier jaar beschikbare kennis met elkaar kunnen delen waardoor Europese onderlinge samenwerking wordt bevorderd. De fytoplasma COST actie moet strategieën opleveren die de verspreiding van ziekten door fytoplasmaâs helpt voorkomen. Zo zoekt COST zoekt o.a. naar goede detectiemethoden om fytoplasmaâs in een plant te kunnen herkennen.

In Europa veroorzaken fytoplasmas vooral in de druiventeelt grote schade. Ook in Nederland veroorzaken fytoplasmas schade. Martin Verbeek en Annette Dullemans (PRI) werken daarom inmiddels ruim twee jaar aan fytoplasmas in respectievelijk de fruit- (appelheksenbezem) en aardbeiteelt. Maarten de Kock en Khan Pham (PPO) werken aan fytoplasmaâs in bolgewassen, peer en perzik.

Fytoplasmaâs zijn bacterie-achtige plantparasieten die zich in een plant nestelen. Fytoplasmaâs kunnen zich goed verstoppen in een plant waardoor hun aanwezigheid moeilijk is aan te tonen. Veel fytoplasmaâs zijn zogenaamde quarantaineorganismen: zeer schadelijke organismen die niet of in beperkte mate mogen voorkomen in Europese landen omdat ze grote economische schade kunnen veroorzaken.

De fytoplasma COST-actie wordt geleid door Prof. Dr. Assunta Bertaccini van de Universiteit van Bologna and Dr. Mogens Nicolaisen van de Universiteit van Aarhus. Beiden zijn trekker van het fytoplasma werkpakket in het Europese QBOL-project waarvan Peter Bonants (PRI) projectleider is. QBOL brengt DNA-barcodes in kaart van bestaande collecties quarantaine-organismen, waaronder ook fytoplasmas.

Meer informatie over de fytoplasma COST-actie: www.costphytoplasma.eu
---