Praktijkonderzoek Plant & Omgeving


bedrijfseconomisch voordeel door samenwerking
Nieuw rapport toont bedrijfseconomisch voordeel door samenwerking

14 mrt 2010
Onderdeel: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

Samenwerking tussen agrarische bedrijven leidt tot schaalvoordelen zonder grote financieringslasten. Toch maakt samenwerking geen grote vlucht. Wat weerhoudt agrarische ondernemers? En wat zijn redenen om wel tot samenwerking over te gaan? In het onderzoek zijn voors en tegens van samenwerking geïnventariseerd vanuit het perspectief van de ondernemer(s); niet alleen bedrijfskundige, maar ook culturele en sociaal-psychologische argumenten komen daarbij aan de orde.

In een tweejarig onderzoeksproject van LEI, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Wageningen Livestock Research is het perspectief van samenwerking in de agrosector verder in beeld gebracht. Daarbij gaat het om verdergaande vormen van samenwerking, waarbij de bedrijven feitelijk functioneren als één onderneming. Samen ondernemen dus.

Opvallende conclusies:

* Het grootste voordeel van verdergaande samenwerking is bedrijfseconomisch, omdat fusievoordelen worden gerealiseerd. Echter, de belangrijkste argumenten tegen (vergaande) samenwerking zijn sociaal-psychologisch en cultureel van aard.
* Een deel van deze argumenten zijn sterk afhankelijk van iemands perceptie. Als voorbeeld: Voor de één staat samenwerking gelijk met het einde van het gezinsbedrijf, voor de ander is het de beste manier om het gezinsbedrijf voort te zetten.
* De voor- en nadelen van samenwerking zijn afhankelijk van de specifieke situatie van de bedrijven en ondernemers en verschillen ook per sector.

* De afweging van de argumenten voor en tegen is persoonsafhankelijk, er is geen algemene weging te maken. Persoonlijke waarden spelen een belangrijke rol.
---