Gemeente Lingewaard


Opening Natuurlijke Akkers in Park Lingezegen

Vrijdag 12 maart 2010 jl. zetten Co Verdaas, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, Piet Winterman, directeur van Staatsbosbeheer Regio Oost en Bud Joosten, wethouder van de gemeente Lingewaard de schop in de grond op een van de akkers aan de Zandsestraat in Bemmel. Ze planten de eerste plantjes van de heg die om de akker geplaatst wordt. Met deze symbolische handeling neemt Park Lingezegen deze grond officieel in gebruik. Bij de bijeenkomst tekenden Piet Winterman van Staatsbosbeheer en Louis Dolmans van Stichting Lingewaard Natuurlijk een samenwerkingsovereenkomst: Stichting Lingewaard Natuurlijk zal de komende jaren deze akkers als natuurlijke akkers inrichten en beheren.

Natuurlijke Akkers

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vertrouwt de huidige beheerder, Staatsbosbeheer, het beheer van de ongeveer 15 hectare akkers aan Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN). Deze stukken grond zijn de eerste akkers in het Park Lingezegen die zo natuurlijk mogelijk ingericht en beheerd gaan worden. De stichting Doornik Natuurakkers gaat het beheer uitvoeren samen met SLN. Door dit natuurbeheer zal er een traditioneel achttiende-eeuws mozaïeklandschap ontstaan met grote natuurwaarden. Er komen graan, heggen en struwelen op de akkers te staan. De graanteelt staat in dienst van bedreigde akkervogels, zoals de leeuwerik, de geelgors en de patrijs. De natuurlijke akkers kunnen hen voorzien van voedsel, beschutting en nestgelegenheid. Daarnaast zal Doornik Natuurakkers het terrein ook voor educatiedoeleinden gebruiken en vanaf medio 2010 rondleidingen organiseren.

Staatsbosbeheer ondersteunt het initiatief van de stichting. "Akkers zijn van oudsher een belangrijk onderdeel van landgoederen. De natuurlijke akkers in Bemmel passen daarom prima in dit deelgebied de Woerd. Dit deel van Park Lingezegen wordt zoveel mogelijk als landgoed ingericht. Het duurzaam beheren van natuurakkers en de laagdrempeligheid voor het publiek passen helemaal bij de doelstellingen van Staatsbosbeheer. Stichting Lingewaard Natuurlijk is diep geworteld in de plaatselijke samenleving. Wij hebben alle vertrouwen in de stichting als partner en dragen haar zodoende graag het beheer van de natuurakkers in Bemmel over. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord, zowel lokaal in de gemeenschap als op provinciaal niveau."

Dolmans, voorzitter van Stichting Lingewaard Natuurlijk, heeft de stichting Doornik Natuurakkers speciaal opgericht voor het beheer van deze akkers. Hij hoopt dat de natuurakkers particulieren en agrariërs kunnen inspireren, zodat er in de toekomst meer vergelijkbare initiatieven zullen ontstaan. De natuurakkers zijn het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Staatsbosbeheer, Stichting Lingewaard Natuurlijk, Dienst Landelijk Gebied en het projectbureau Park Lingezegen.

De natuurlijke akkers in Park Lingezegen zijn een uniek samenwerkingsproject tussen Staatsbosbeheer, Stichting Lingewaard Natuurlijk, Stichting Doornik Natuurakkers, Dienst Landelijk Gebied en het projectbureau Park Lingezegen. De Provincie Gelderland ontwikkelt Park Lingezegen samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland, ministerie van LNV, Dienst Landelijk Gebied en Landinrichtingscommissie Over-Betuwe Oost.

(Geplaatst: 15 maart 2010)