NEN


Ontwerp NPR duurzame inzetbaarheid

maandag 15 maart 2010, 08:44

Het normontwerp van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 6070 'Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers' is gepubliceerd. Deze NPR biedt u handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen.

Duurzaam inzetbare medewerkers binnen uw organisatie is het uiteindelijke doel. Medewerkers die bijdragen aan de prestatie van de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde ontlenen aan het verrichten van hun werkzaamheden.

Open normalisatie
Via het pilotproject 'open normalisatie' van NEN kan tot 1 juni 2010 commentaar worden geleverd op het ontwerp van deze richtlijn. Op www.normontwerpen.nen.nl kunnen organisaties zich aanmelden. Zij krijgen dan automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. Met deze gegevens kan worden ingelogd in het systeem, het ontwerp van de richtlijn kan worden bekeken en desgewenst kan commentaar worden ingediend.

Advies
NEN Arbeid biedt ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie gebaseerd op de NPR 6070. Bezoekt u eens www.duurzaaminzetbaar.info. U kunt direct contact opnemen voor een geheel vrijblijvend gesprek met één van onze (Arbeid & Organisatie) consultants. Mail naar arbeid@nen.nl of bel (015) 2690 357.

Vooraankondiging seminar
Het eerste seminar 'Sturen op duurzame inzetbaarheid' zal plaatsvinden in het najaar van 2010. Hou www.duurzaaminzetbaar.info in de gaten.

Meer informatie
Meer informatie over duurzame inzetbaarheid kunt u lezen in onze brochure. Ook kunt u contact opnemen met NEN, Remco van Schaik MBA, telefoon (015) 2690 123, e-mail remco.vanschaik@nen.nl. zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
NPR 6070:2010 Ontw. nl (Norm) NEN Arbomail (Publicatie)