Rijksvoorlichtingsdienst

15 maart 2010 start inschrijving voor Veilige Publieke Taak Award 2010

De Veilige Publieke Taak Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een werkgever met een publieke taak die de meest succesvolle en inspirerende aanpak van agressie en geweld binnen zijn instelling heeft ingevoerd. Ook een koepelorganisatie, vakbond of samenwerkingsverband kan in aanmerking komen voor deze Award. De uiterste inzenddatum is 31 mei 2010.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie wil met het programma Veilige Publieke Taak samen met werkgevers en werknemers agressie en geweld tegen werknemers terugdringen. Doelstelling is het aantal voorvallen van geweld en agressie tegen werknemers met een publieke taak te verminderen met 15%-punt minder in 2011 ten opzichte van het aantal in 2007.

De Award bestaat uit een kunstwerk en een geldelijke beloning van 25.000 euro die moet worden besteed aan de aanpak tegen agressie en geweld.

De inzendingen van het project of programma moeten voldoen aan de volgende criteria:


-het moet zich nadrukkelijk richten op de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak.


-de effecten van de aanpak zijn of worden aantoonbaar gemeten.


-het project heeft een innovatief karakter.


-het is een inspiratiebron en voorbeeld voor andere organisaties met een publieke taak.


-het project is toe te passen binnen vergelijkbare organisaties binnen de eigen sector of in andere sectoren.

Een deskundige jury, onder voorzitterschap van de Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ing. Roos M. van Erp-Bruinsma, nomineert drie inzendingen. De winnaar wordt tijdens de VPT beurs op donderdag 7 oktober 2010 bekend gemaakt.

Noot voor redacties (