Gemeente Wieringen

De Waddendobber: leven op het wad in een energieneutraal Waddenzee

Genieten van een groots en weids zeelandschap, waar de wetten van de natuur nog gelden? In de Waddendobber kan het. De Waddendobber is een klein verblijf voor vier personen in de vorm van een dobber, bedoeld voor een paar dagen beleving van het Wad. De dobber ligt op de rand van een slenk, die bij eb droogvalt. Bij vloed wordt hij door het stijgende water weer opgetild. De Waddendobber vormt een unieke aanvulling op de toeristische mogelijkheden van de Waddenzee. Het idee komt van Andries van den Berg en Jaap Postma, verbonden aan het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

Koken, slapen, douchen, alles kun je er. Maar je moet er wel iets voor doen! Eitje bakken? Dan eerst 3 uren zon. Douchen? Dan eerst een krappe voorraad zoetwater opwarmen. De waddendobber is volledig energieneutraal en voorziet in eigen drinkwater. En natuurlijk is het de bedoeling dat er uitermate zorgvuldig met de natuur omgegaan wordt. Allerlei technische innovaties worden toegepast met gebruik van zon, wind en water, bedacht en ontworpen door studenten van de Hanzehogeschool Groningen in nauwe samenwerking met Vuyk Engineering (Groningen), Centraalstaal (Groningen) en Bügel Hajema (Assen).

Â

Na een verblijf van een paar dagen heb je als bezoeker goed inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van alle mogelijke vormen van energieopwekking en âverbruik. De gebruikers van de Waddendobber zal worden gevraagd metingen te verrichten en te noteren in het logboek.

Â

De Wadden zijn in 2009 aangewezen als werelderfgoed onder auspiciën van de Verenigde Naties.

Â

Ontwerp en uitvoering zijn al in volle gang. De tewaterlating van de Waddendobber zal naar verwachting in het voorjaar van 2011 plaatsvinden. De exacte plek op het Wad is nog niet bekend.

Â

Voor meer informatie, kijk op www.waddendobber.nl.