Rechtbank Roermond


Rechtbank Roermond vernietigt besluit B en W Venray

Roermond, 15 maart 2010 - De rechtbank Roermond heeft een besluit van burgemeester en wethouders van Venray op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vernietigd. De rechtbank heeft aan eiseres een rolstoel, een scootmobiel, hulp bij het huishouden en een gehandicaptenparkeerkaart toegekend voor onbepaalde tijd. Deze uitspraak komt in de plaats van het vernietigde besluit. De rechtbank heeft het college van B&W verder opgedragen een nieuw besluit op bezwaar te nemen ten aanzien van de woonvoorzieningen, bestaande uit een douchestoeltje, traplift, verwijderen van het bad en realiseren van een douche.

De vrouw had bij de rechtbank Roermond beroep aangetekend tegen het besluit van het college van B&W om voor de duur van een jaar een rolstoel, scootmobiel, hulp bij het huishouden en gehandicaptenparkeerkaart toe te kennen en verder tegen de weigering van B&W om een aantal woonvoorzieningen toe te kennen. Het beroep is op deze punten door de rechtbank gegrond verklaard.

LJ Nummer

BL7306
Zie het origineel

Bron: Rechtbank Roermond Datum actualiteit: 15 maart 2010 Naar boven