Gemeente Uithoorn

Cadeau voor alle vierdeklassers

15 maart 2010
jubileum van de 75e Boekenweek vraagt om een bijzondere actie.

Aan de vooravond van de Boekenweek heeft Amstelland Bibliotheken alle vierdeklassers van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio verrast met het prachtig vormgegeven boek TXT, een bloemlezing over jong zijn. Zowel Thamen als het Alkwin Kollege hebben enthousiast gereageerd op dit aanbod. In totaal zal Amstelland Bibliotheken een kleine tweeduizend boeken cadeau doen.

Vanaf deze week mogen de boeken worden uitgedeeld. "Jongeren komen in de vierde klas voor het eerst echt in aanraking met literatuur voor volwassenen. Daarom krijgen alle vierdeklassers - dus vmbo, havo en vwo - voor deze jubileumboekenweek een bloemlezing cadeau. Een boek met literaire verhalen over opgroeien. Een thema dat past bij hun belevingswereld", legt Christine Kempkes, directeur van Amstelland Bibliotheken, uit. Namens het ministerie van OCW kreeg de CPNB (stichting collectieve propaganda van het Nederlandse boek) een financiële ondersteuning om jongeren bij literatuur te betrekken en schakelde de bibliotheken in voor de promotie en verspreiding.

Alle verhalen in de bloemlezing TXT - Alles is mogelijk in 16 verhalen, raken aan het thema van de Boekenweek: jong zijn. De verhalen werden onder leiding van Stichting Lezen aangedragen door een comité van docenten uit het middelbaar onderwijs. Uit de groslijst van titels koos auteur Abdelkader Benali 16 verhalen over opgroeien die volgens hem de mooiste kennismaking geven met de literatuur. Benali leidt ieder fragment in en gidst de jonge lezer als een gastheer door het boek heen.

De Boekenweek is van 10 tot en met 20 maart. Voor meer informatie www.amstelland-bibliotheken.nl

^