Gemeente Vlieland

Onderhoud riolering en straatwerk

Klik hier voor vergroting.

foto aanleg nieuwe parkeerplaatsen Achteromweg

Maandag 15 maart a.s. start het onderhoudswerk aan straat en riolering. De Fa. Tot zal beginnen met de aanleg van een drietal parkeervakken op de hoek Middenweg - Achteromweg. Bij de Achteromweg tussen de Molenglop en de Middenweg zal het oude riool worden vervangen en een hemelwater riool worden aangelegd. Tussen de Rozebottelweg en de Esdoornlaan zal een vrijverval riool door het bos langs het VMBO worden aangelegd, waarmee de aanwezige pompinstallatie op het terrein van de Vliehorst kan vervallen.