Agentschap NL


Kansen en knelpunten voor Nederlandse bedrijven

Welke kansen en knelpunten zijn er voor Nederlandse bedrijven bij het zakendoen met de Wereldbank? Het Team Internationale Organisaties van NL EVD Internationaal heeft hiernaar onderzoek gedaan in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Washington.

Enkele van de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport:
* De bestedingen van de Wereldbankbestedingen zijn uitzonderlijk gegroeid als reactie op de wereldwijde financiële en economische crisis. Het budget is in 2009 bijna verdubbeld. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.
Op een aantal terreinen waar de Wereldbank in investeert, behoort het Nederlandse bedrijfsleven tot de wereldtop. Dat geldt zeker voor de sectoren water- en milieutechnologie, gezondheidszorg, landbouw, transport en logistiek.

* Nederlandse bedrijven ervaren tien knelpunten bij het zakendoen via de Wereldbank. Deze hangen samen met:

- lokale uitvoeringscapaciteit;

- toezicht van de Wereldbank;

- decentralisatie;

- commerciële risico's.

* NL EVD Internationaal, de Nederlandse ambassade in Washington en ambassades in projectlanden bieden Nederlandse bedrijven gezamenlijk ondersteuning bij het verwerven van opdrachten uit Wereldbankprojecten. Bedrijven waarderen deze dienstverlening, zo blijkt uit evaluaties en de enquête.

Meer informatie: NL EVD Internationaal