Gemeente Enschede

Provincie ziet grote kansen noordkant station

Deze week heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie en de gemeente over de ontwikkeling van de Enschedese Spoorzone. In het overleg is door de gedeputeerden Rietkerk en Klaasen tegenover de wethouders Bleker en Goudt nog eens bevestigd dat de provincie 7 miljoen reserveert voor de eerste fase van de Spoorzone. Daarnaast heeft de provincie ook haar bereidheid uitgesproken om mee te helpen zoeken naar financieringsbronnen om de ontwikkeling van de noordkant van het station mogelijk te maken. Dit betreft de realisatie van een voetgangers- en fietserstunnel onder het station, het nieuw aan te leggen stationplein Noord en een nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het station.

De beide wethouders zijn uitermate tevreden met de uitkomsten van het overleg. "De provincie onderkent het belang van de Spoorzone voor Enschede en de regio.", aldus wethouder Bleker.

De 7 miljoen van de provincie wordt gebruikt om de eerste fase van de Spoorzone te ontwikkelen. Dit betreft globaal het gebied Molenstraat - Visserijstraat - Nieuwe Schoolweg) te ontwikkelen. Proper-Stok is aangetrokken als ontwikkelaar. Ook is de intentie om de Woonplaats bij de planvorming te betrekken. Naar verwachting kan in 2011 een start kan worden gemaakt met de bouw.

Geplaatst: 15 maart 2010.

15 maart 2010