Ministerie van Economische Zaken

Kabinetsreactie Europa 2020

15 maart 2010 | kamerstuk | PDF document, 45 Kb

Bijgaand bieden wij u, namens het kabinet, ter informatie de reactie aan op de Commissiemededeling `Europe 2020-strategy: a new European strategy for smart, sustainable and inclusive growth' van 3 maart jl. Deze reactie vormt de basis voor de Nederlandse inzet voor de Europese Voorjaarsraad van 25 en 26 maart a.s., waar over de hoofdlijnen van de strategie zal worden besloten, en bouwt voort op de Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie, waar uw Kamer op 15 januari jl. kopie van kreeg (kamerstukken 21501-20, nr. 463). De Europese Raad op 17 en 18 juni a.s. zal naar verwachting de vormgeving van de nieuwe strategie nader invullen door onder meer de geïntegreerde richtsnoeren en de landenspecifieke doelen vast te stellen en de nationale


Zie het origineel