Ministerie van Economische Zaken


1Kabinetsreactie op mededeling Europe 2020.

15 maart 2010 | brief | PDF document, 131 Kb


1. Inleiding
De Europese Commissie publiceerde op 3 maart jongstleden haar mededeling "Europe 2020, a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth". In deze mededeling doet zij voorstellen voor de inhoud en governance van de opvolger van de Lissabonstrategie die dit jaar afloopt. De mededeling is onder andere gebaseerd op de resultaten van een begin dit jaar gehouden publieke consultatie. De kabinetsreactie op deze consultatie is op 15 januari jongstleden aan de Kamer gezonden (Kamerstuk 2009-2010, 21501-20, nr. 463, Tweede Kamer).


Zie het origineel