Ministerie van Economische Zaken

Subsidie Veiligheid kleine bedrijven 2010

15 maart 2010 | kamerstuk | Bedrijven Investeringszone | PDF document, 53 Kb

Tijdens het algemeen overleg van 10 februari jl. over de regeling Veiligheid kleine bedrijven heeft de staatssecretaris van Economische Zaken toegezegd uw Kamer nader te informeren over de wijze waarop in de nieuwe regeling wordt omgegaan met de ondernemers die in 2009 een aanvraag hebben ingediend die in verband met budgetoverschrijding niet kon worden gehonoreerd, en de wijze waarop uitvoering en de handhaving hierop plaatsvindt. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand. Inmiddels is de nieuwe regeling ter publicatie aan de Staatscourant gezonden. Verwachte datum van inwerkingtreding is 16 maart a.s.


Zie het origineel