Gemeente Papendrecht

Coalitiebesprekingen

Coalitievorming gestart

De gemeenteraadsverkiezing is voorbij; de gesprekken om te komen tot een nieuwe coalitie zijn begonnen. In een open en constructieve sfeer is zaterdag 6 maart 2010 onder leiding van het Papendrechts Algemeen Belang een eerste inventariserende gespreksronde geweest tussen de politieke partijen over de vorming van een nieuwe coalitie voor Papendrecht. Over de voortgang van deze besprekingen volgt zo snel mogelijk meer informatie via deze website.

Update: Coalitiebesprekingen Papendrecht (11 maart)

De politieke partijen in Papendrecht hebben gisteravond hun gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie in Papendrecht voortgezet. Daarbij hebben alle partijen ingestemd met het voorstel van het Papendrechts Algemeen Belang om de heer J.M. de Geus, senior consultant bij Actior Management Consultants te Beesd, als informateur aan te stellen. Met deze aanstelling zijn de eerste stappen gezet om tot nadere afspraken te komen.

Heeft u vragen aan de informateur over het verloop van het proces of wilt u van uw kant inbreng, suggesties of opmerkingen kwijt? Dat kan via: coalitiebesprekingen@papendrecht.nl. U krijgt dan een bevestiging en bericht over de wijze van afhandeling. De voortgang van het de gesprekken kunt u blijven volgen via deze site en de lokale media.
____________