Gemeente 's-Hertogenbosch

15-03-2010
Asielzoekerscentrum aan Graafsebaan in Rosmalen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het pand aan de Graafsebaan 172 in Rosmalen de komende vijf jaar inzetten als asielzoekerscentrum. Het COA heeft daarover een huurovereenkomst gesloten met de pandeigenaar. In totaal zullen in Rosmalen circa 330 asielzoekers verblijven.

De locatie ondergaat binnenkort nog kleine verbouwingen, die ter renovatie van het pand dienen. Het COA verwacht als gevolg van die werkzaamheden rond 1 september het pand in gebruik te kunnen nemen. De locatie wordt niet uitgebreid. Het COA neemt alleen de bestaande gebouwen in gebruik.

Het asielzoekerscentrum in Rosmalen is bedoeld om asielzoekers op te vangen, wiens asielverzoek op dat moment wordt behandeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Bosch. In totaal verblijft een individuele asielzoeker daarom kort in Rosmalen, gemiddeld zes weken. Daar krijgt de asielzoeker enkele dagen de tijd om zich voor te bereiden op de behandeling van diens asielverzoek. Nadat een antwoord op het asielverzoek is ontvangen, verhuist een asielzoeker naar een ander asielzoekerscentrum van het COA.

Omwonenden van de locatie zijn inmiddels zowel mondeling als schriftelijk ingelicht over de nieuwe bestemming van het pand. Op woensdag 24 maart om 20.00 volgt een informatiebijeenkomst voor alle geĂŻnteresseerden op onderstaand adres.

Mariaoord, Burchtzaal,
Vliertwijksestraat 369,
5244 NJ Rosmalen.