Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie


Ménière-lotgenotencontactdag

10 april 2010

De Commissie Ménière van de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) organiseert op zaterdag 10 april 2010 van 11.00 - 16.00 uur haar jaarlijkse Ménière-lotgenotencontactdag in De Doele te Purmerend.

De ziekte van Ménière kenmerkt zich door aanvalsgewijs optredende draaiduizeligheid, vaak met een drukkend gevoel in het oor. Oorsuizen en gehoorverlies horen ook bij de ziekteverschijnselen en zijn vaak blijvend.

Tijdens de contactdag is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Mensen met Ménière, partners maar ook familieleden zijn van harte welkom.

De contactdag is zowel voor NVVS-leden als niet-leden toegankelijk. NVVS-leden betalen EUR 7,50, niet-leden EUR 12,50. Bij de toegangsprijs is de lunch inbegrepen. Een ringleiding en een schrijftolk zijn aanwezig.

U kunt zich opgeven door overmaking van het deelnemersbedrag op ING 4341034 t.n.v Hoorfonds Nederland te Houten o.v.v. Ménièredag 2010. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een deelnamebevestiging en programma toegezonden.