Jaap Polak wordt nieuwe voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak RvS

15/03/2010 13:30

Raad Van State

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot benoeming van mr. J.E.M. Polak als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De heer Polak is in verband hiermee ook voorgedragen voor de benoeming tot staatsraad. Op dit moment is hij nog staatsraad in buitengewone dienst en vanaf maart 2005 voorzitter van de algemene hoger beroepkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. Met ingang van 1 mei 2010 zal Jaap Polak de huidige voorzitter mr. P. van Dijk opvolgen, die wel als staatsraad aan de Raad van State verbonden blijft.

De Raad van State heeft een unanieme aanbeveling gedaan voor deze benoeming.

Mr. Polak (1955) is sinds november 2001 lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is sinds 1999 ook hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Van 1979 tot 2001 was Jaap Polak advocaat in Amsterdam. Hij had een praktijk op het terrein van het bestuursrecht en het grensgebied van het bestuursrecht en het privaatrecht.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland. Zij doet uitspraak in bestuursrechtelijke geschillen tussen burger en overheid (gemeente, provincie, Rijk). Als overheden onderling een geschil hebben (bijvoorbeeld een gemeente en een provincie), doet de Afdeling bestuursrechtspraak hierover ook uitspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst en is onderverdeeld in vier Kamers: ruimtelijke ordening, milieu, algemeen hoger beroep en hoger beroep in vreemdelingenzaken.

De Wet op de Raad van State bepaalt dat de werkzaamheden van de Afdeling bestuursrechtspraak door de voorzitter worden geregeld. Dit ziet op de werkwijze van de Afdeling bestuursrechtspraak, maar heeft geen betrekking op de inhoud van uitspraken.

Voor de benoeming van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak doet de Raad van State zelf een aanbeveling. De minister van Justitie doet in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht aan de ministerraad. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt benoemd bij koninklijk besluit. De benoeming is voor het leven, wat inhoudt dat de functie tot de leeftijd van 70 jaar mag worden uitgeoefend.