Oranjefonds


Project van de week: Stichting Sportactiviteiten Risicojongeren Rijk van Nijmegen

Hoe houd je risicojongeren van de straat en in de schoolbanken? Bij Futsal Chabbab is zaalvoetbal het middel om dit doel te bereiken. Jongeren mogen deelnemen aan de razend populaire voetballessen in ruil voor een kleine (50 cent tot 1 euro) bijdrage en goede leerprestaties! Een onvoldoende op het rapport betekent huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding is in handen van PABO studenten en de middelbare school.

Deze projectaanpak is gericht op het van de straat en op school houden van jongeren en staat ook wel bekend onder de Methode Saïd. Saïd is aan het project begonnen vanuit het idee dat jongeren zonder diploma ontworteld raken van de maatschappij. De jongeren worden daarom tot aan het einde van hun middelbare school begeleid zodat zij met een diploma op zak zelf verder kunnen. Als jongeren het goed doen, worden ze al eerder richting reguliere sportverenigingen begeleid. Voor de basisschoolleerlingen geldt de verplichtte bijles niet, pas vanaf de laatste periode van groep acht gaat deze verplichting in.

Naast dit systeem bestaat er een integrale aanpak rondom de jongeren. Hebben zij zich op straat, op school of bij andere activiteiten in de wijk (bijv. van jongerenwerk) niet gedragen, dan kunnen zij een schorsing voor alle activiteiten en trainingen krijgen. Hen wordt wel een mentor uit de wijk aangewezen met wie ze contact houden en die in de gaten houdt wanneer het weer goed gaat en de schorsing opgeheven kan worden. Dit vraagt uiteraard goed overleg en veel contact tussen alle samenwerkende partner (politie, welzijn, school en de stichting).

Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. De cijfers van de jongeren op school zijn verbeterd, er is minder uitval, er zijn minder klachten over jongeren uit de wijk en de beoordeling van de wijk Hatert is bij het laatste onderzoek onder de bewoners met 1,5 punt gestegen naar een 7 (dit laatste is vast niet alleen aan het project van Saïd te danken, maar volgens een medewerker van Tandem heeft hij er wel een groot aandeel in).

Het is dus tijd geworden om deze aanpak te verstevigen, uit te breiden en te professionaliseren. Hiervoor is in november een onafhankelijke stichting opgericht die ondersteund wordt door een medewerker van Tandem. Het doel is het project uit te breiden en minder afhankelijk te worden van de inzet van Saïd. Niet dat men wil dat hij stopt, maar wel dat het project bij zijn wegvallen niet ineen stort. De deelnemers van het eerste uur zijn inmiddels getraind om zelf als trainer aan de slag te gaan. Sinds dit jaar is Saïd dan ook niet meer zelf trainer maar houdt hij zich enkel bezig met het ondersteunen van de nieuwe trainers, de contacten met de partners in de wijk en de vragen die uit andere steden op hen afkomen.