Rechtbank Utrecht


Geldboete na illegale olifantenhandel

15 maart - Een 65-jarige man uit Rhenen is maandag door de rechtbank in Utrecht schuldig bevonden aan illegale olifantenhandel. De rechtbank legde de man een geldboete van 25.000 euro op, waarvan 15.000 euro voorwaardelijk.

De dierenhandelaar voerde in 2006 zonder de vereiste vrijstelling twee Afrikaans olifanten in. De beschermde dieren waren bestemd voor Ouwehands Dierenpark en afkomstig uit een dierentuin in Spanje. De rechtbank achtte daarnaast bewezen dat de man valsheid in geschrift pleegde door gebruik te maken van een valse factuur en een valse verklaring.

De rechtbank oordeelde dat de verdachte de olifanten had ingevoerd met het doel zichzelf dan wel de stichting waarvoor hij werkt financieel te bevoordelen. ,,Van verdachte, die over zichzelf heeft gezegd een dierenliefhebber te zijn, mocht anders worden verwacht'', aldus de rechtbank. ,,Het ongecontroleerde bezit van - en de handel in beschermde uitheemse diersoorten brengt immers de natuurlijke populaties grote schade toe en draagt bovendien bij aan een vermindering van de overlevingskansen van die soorten in het wild.'' De rechtbank achtte het feit dat verdachte een professionele handelaar in dieren is strafverzwarend.

De officier van jusititie eiste twee weken geleden een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 weken en een werkstraf van 240 uur. De rechtbank was van oordeel dat geëiste straf onvoldoende recht doet aan de feiten. Mede gelet op de straffen die voor soortgelijke delicten worden opgelegd, vond de rechtbank een forse geldboete een passende straf. De rechtbank woog ook mee dat het proces tegen de man erg lang geduurd heeft.

Bron: Rechtbank Utrecht
Datum actualiteit: 15 maart 2010 Naar boven