Gemeente Brummen


Ambitiedocument IJssellijn

(Oorspronkelijke publicatie datum: 15-03-2010)

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week kennisgenomen van het Ambitiedocument landsdeel Oost Nederland. Dit document is opgesteld met het oog op de ontwikkelingen rondom de keuzenota PHS van het rijk. PHS is de afkorting voor Programma Hoogfrequentie Spoorvervoer. In samenwerking en overeenstemming met de partners in Oost-Nederland (provincie Gelderland, Overijssel en de spoorgemeenten) is het ambitiedocument opgesteld. Dit document wordt aangeboden aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het rijksbeleid voorziet er in dat in de Randstad het personenvervoer over spoor anders wordt ingericht. Om hier de benodigde spoorcapaciteit voor vrij te maken kiest het rijk er (mede) voor om het goederenvervoer meer te verplaatsen naar minder drukbereden trajecten in Nederland. De Tweede Kamer heeft hier reeds mee ingestemd. Inmiddels zijn er meerdere planstudies gestart. In een aantal varianten met betrekking tot de routering van goederen per spoor door Nederland zal de IJssellijn door Brummen intensiever gebruikt gaan worden.

Goed en integraal reageren
De planstudies hebben een korte doorloop tijd waardoor er voor belanghebbenden maar beperkte tijd en mogelijkheid is om actief en gericht te participeren en te reageren. Om zo goed (en integraal) mogelijk te kunnen reageren hebben de provincies Gelderland en Overijssel besloten tot een gezamenlijke aanpak en strategie rond de omvangrijke rijksprojecten spoor. Er is onder de naam "contactgroep spoorgemeenten Oost Nederland" een gezamenlijk organisatie in het leven geroepen waarin ook de gemeente Brummen en alle andere betrokken gemeenten participeren.

Het ambitiedocument en andere achtergrondinformatie vindt u op de speciale projectpagina op deze website.