Technologie Stichting STW

Technologiestichting STW start campagne vóór technologieÂ

maandag 15 maart 2010

Technologie verzin je niet. Onder dat motto is Technologiestichting STW vandaag een campagne gestart met billboards op een aantal grote NS-stations in Nederland, op een aantal plaatsen in Den Haag en via een speciale website. Doel is om te laten zien dat technologie een onmisbare factor is voor economie en welvaart in Nederland.

De campagne presenteert een aantal recente succesvolle ontwikkelingen vanuit door STW gefinancierd technologisch onderzoek. Een van de voorbeelden is het ontwikkelen van een kunstmatige hartklep die meegroeit met babyâs die door een afwijking bij de geboorte een nieuwe hartklep nodig hebben. Dat gaat op termijn minder belasting voor de babyâs en minder kosten aan medische ingrepen opleveren. Andere voorbeelden bij deze campagne betreffen bijvoorbeeld nieuwe technieken voor waterbeheer en wegenbouw. Dat levert voor de overheid kostenbesparingen op en voor het bedrijfsleven nieuwe mogelijkheden.

STW wil met deze campagne de alom gehoorde oproep kracht bij zetten om juist in deze tijden van bezuiniging te investeren in innovatie en technologisch toponderzoek. Dat lukt vooral goed wanneer wetenschap en bedrijfsleven van meet af aan hecht samenwerken bij het verwerven van nieuwe kennis die juist daardoor in een latere fase goed toepasbaar wordt. Dat bijeenbrengen van wetenschap en bedrijfsleven is precies waarmee STW zich al bijna 30 jaar als promotor van technologisch toponderzoek onderscheidt.

Met hetzelfde geld meer bereiken âNederland is veel meer een technologieland dan wij ons gewoonlijk realiseren,â zegt dr. Eppo Bruins, directeur van Technologiestichting STW. âHoogwaardige kennis en hightech bedrijvigheid zijn uiteindelijk de kurk waarop de Nederlandse economie en daardoor dus ook onze welvaart drijven. Als straks ons aardgas op is zullen we nog sterker dan nu het in de wereldwijde concurrentie moeten hebben van onze kennis en onze slimme producten.â Bovendien zal technologie onvermijdelijk nodig zijn om de wereld leefbaar te houden. âAlleen slimme technologie kan helpen onze gezondheidszorg betaalbaar te houden, onze voedsel- en energievoorziening veilig te stellen en met een veranderend klimaat om te gaan,â aldus Bruins. âDat geldt ook en misschien nog wel te des te meer in een tijd waarin de overheid moet bezuinigen. Wij pleiten dan ook nadrukkelijk voor een veel efficiënter en eenvoudiger manier van innovatie organiseren dan we in Nederland nu doen. Met hetzelfde geld kunnen we in ons land veel meer bereiken. Dan is wel een aanpak nodig waar de hele kennisketen van meet af aan bij betrokken is. STW laat dagelijks zien dat dit werkt.â

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.technologieverzinjeniet.nl