Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

15-03-2010

Het maart-nummer van Akademie Nieuws is verschenen Deze week is aflevering 106 van Akademie Nieuws verschenen. Akademie Nieuws is de nieuwsbrief van de KNAW en de Akademie-instituten. Het blad verschijnt vijf keer per jaar.

In dit nummer:
Lustrum en afscheid
Dit voorjaar vertrekken de pioniers van De Jonge Akademie. De allereerste lichting van veertig jonge wetenschappers die in maakt na vijf jaar - volgens afspraak - plaats voor nieuwe toppers in de wetenschap. Bij hun aantreden werden de leden kort geïnterviewd over hun onderzoek, aan de hand van een voorwerp dat ze zelf uitzochten en meebrachten. Negen van die veertig vertellen nog eens wat zij hebben gemaakt van De Jonge Akademie

Weg met de 'eigen universiteit'
De trend is al een tijd: minder landelijke onderzoeksscholen en meer per universiteit opgezette 'Graduate Schools'. Vertegenwoordigers van het hele Nederlandse onderzoeksveld bekeken wat de gevolgen daarvan zijn voor onderzoek en promovendi. Samen slimmer concludeert - en heet
- hun nieuwe rapport.

Een streepjescode voor alles wat leeft Snel weten welke besmetting er in de operatiekamer heerst, meteen nagaan wat daar voor bloemetje bloeit, en restaurateurs betrappen op bedrog in wat ze op de kaart hebben staan. Als straks van miljoenen soorten een DNA-streepjescode bepaald is en in een databank te raadplegen valt, zal dat ongekende gevolgen hebben. En Pedro Crous is een spin in het web dat nu geweven wordt.

De eerste stap
Vanuit Amerika onderzocht ze in de jaren zeventig hoe het stond met de vaccinaties van Turkse en Marokkaanse kinderen in Amsterdam. Louise Gunning-Schepers' publicatie daarover liep mee met alle ups en downs van de sociale geneeskunde in Nederland. Die is er niet om mensen eigen verantwoordelijkheid bij te brengen, vindt ze. En van de hygiënisten uit de negentiende eeuw valt nog iets te leren.

Abonnementen
Een abonnement op Akademie Nieuws is gratis. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar communicatie@bureau.knaw.nl. Vermeld u wel uw postadres, zodat we u een exemplaar kunnen toesturen.