Gemeente Echt-Susteren


Graven ontdekt op bedrijventerrein De Berk

Vorige week donderdag 11 maart 2010 zijn er bij het afgraven van de bovengrond, in het kader van de aanleg van een nieuwe insteekweg op het bedrijventerrein De Berk een aantal archeologische vondsten gedaan.

De heer Geraeds, archeoloog van Grontmij, die het werk namens en in opdracht van de gemeente Echt-Susteren begeleidt, heeft medegedeeld dat de vondsten graven betreffen met urnen. âIn dit geval hebben we naar alle waarschijnlijkheid te maken met graven uit de zogenaamde urneveldperiode. Dit is een periode tussen de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd. Crematiegraven bestaan meestal uit een pot (urn) waar de resten van het verbrande lijk (crematieresten) in zijn gestopt. We gaan de graven fotograferen, inmeten en optekenen. Uiteindelijk zullen de aangetroffen vondsten worden gereinigd en geconserveerd. Het botmateriaal zal door een specialist worden onderzocht om indien mogelijk het geslacht en de leeftijd te bepalen.â

Â

Gevolgen voor het project
âVoor de aanleg van de Kelvinweg bestaat de kans dat door de archeologische vondsten een vertraging in de uitvoering kan ontstaan.â Aldus wethouder Dijcks. âVoor het bergen van de archeologische vondsten is tijd nodig. Hierdoor zullen de huidige werkzaamheden worden vertraagd met de tijd die nodig is om deze graven te documenteren en bergen.â Aldus de heer Geraeds, archeoloog van Grontmij.

Â

Vertraging

De exacte vertraging, die de vondsten met zich meebrengen voor het project, is op dit moment nog niet te overzien. In een overleg tussen de archeoloog, aannemer en gemeente is een werkwijze besproken waardoor de vondsten het beste gedocumenteerd en geborgen kunnen worden en de vertraging en extra kosten zoveel mogelijk beperkt worden.

Â

Over de archeologische vondsten
In de periode tussen de Late Bronstijd (± 1000 - 700 v. Chr.) en de Vroege IJzertijd (± 700 - ± 500 v. Chr.) werden overledenen verbrand op een brandstapel. De resten van het individu werden in een urn gestopt en vervolgens begraven. Vaak werd rondom de urn een kringgreppel gegraven waarbij het daarbij vrijkomende zand op begraven urn werd gestort waarmee een grafheuvel werd gecreëerd. De omvang van grafvelden uit deze periode kan in omvang sterk variëren. Sommige grafvelden kunnen enkele hectares beslaan, terwijl andere uit slechts enkele graven kunnen bestaan. Er zijn in de omgeving enkele urnenvelden uit deze periode opgegraven, onder andere in Sittard en Roermond.

Aanleg Kelvinweg

Eind februari 2011 is gestart met de aanleg van de Kelvinweg op bedrijventerrein de Berk, gelegen aan de zuidzijde van de Nobelweg, nabij het Connect College. Deze insteekweg wordt gerealiseerd om kleinere kavels uit te kunnen geven.