Hollandse Delta

dijkversterkingen Spui West

Informatieavonden dijkversterkingen Spui West

Publicatiedatum : 15 maart 2010

RIDDERKERK, 15 maart - Waterschap Hollandse Delta houdt maandag 22 maart een informatieavond over de versterking van delen van de dijken langs het Spui op Voorne-Putten. Het waterschap wil hier belangstellenden informeren over de versterking, het tijdspad en de mogelijkheden om mee te praten. Belangstellenden zijn van harte welkom om 19.30 uur in het Carlton Oasis hotel, Curieweg 1 in Spijkenisse.

Elke vijf jaar controleert het waterschap alle waterkerende dijken op veiligheid. Uit de laatste controle blijkt dat delen van de Krommedijk, Schuddebeursdijk, de Aaldijk, de Kerkhofsdijk, de Wolvendijk en de Papendijk niet meer overal aan de veiligheidseisen voldoen. Daarom zal waterschap Hollandse Delta deze delen gaan versterken.

Klankbordgroep

Het waterschap hecht grote waarde aan betrokkenheid van de omgeving. Daarom is onder andere een klankbordgroep ingesteld waarmee het waterschap de plannen nader bekijkt. Op de avond is gelegenheid voor betrokkenen om zich voor de klankbordgroep aan te melden. Het waterschap streeft in de samenstelling van de klankbordgroep naar een representatieve afspiegeling van de belanghebbenden.

Dijkversterkingsprogramma waterschap Hollandse Delta

De dijkversterking Spui West is één van de 15 projecten van het dijkversterkingsprogramma van het waterschap. In dit programma versterkt Hollandse Delta tot 2016 in totaal 39 waterkeringen met als doel om de waterveiligheid voortdurend te vergroten. © Waterschap Hollandse Delta
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||