Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Glock verliest kort geding over politiepistool

15 maart 2010

Het nieuwe pistool voor de politie wordt geen Glock. Tijdens een kort geding begin maart moest de fabrikant erkennen niet te kunnen voldoen aan een aantal essentiële eisen die de politie aan een nieuw pistool stelt. De rechter wees daarom op 10 maart de eis van Glock af om toegelaten te worden tot onderhandelingen over het leveren van een nieuw politiepistool.

Politie Nederland onderhandelt nu met vier fabrikanten over de levering van een nieuw pistool. Geen van de vier pistolen kwam door de technische test. De fabrikanten hebben nu de gelegenheid hun pistolen aan te passen om ze wel door de technische test te krijgen. Er verandert daarbij niets aan de eisen waaraan een pistool moet voldoen.

Naar verwachting zal in december duidelijk zijn welk pistool het wordt. Het vervangen van de huidige pistolen en de bijbehorende omscholing gebeurt dan in 2011, 2012 en 2013.

Het huidige pistool, de Walther P5, is verouderd en te duur en moet op den duur vervangen worden. De Walther P5 is ongeveer 30 jaar geleden bij de Nederlandse politie in gebruik genomen. Het ontwerp stamt echter uit de jaren '70. Door technologische ontwikkelingen zijn er tegenwoordig pistolen op de markt die beter aan de huidige eisen voldoen.