Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven


Nieuwegein, 12 maart 2010

Vincent Alkemade nieuwe directeur KOC Nederland

Het bestuur van KOC Nederland heeft Vincent Alkemade benoemd tot de nieuwe directeur van KOC Nederland, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de branche uiterlijke verzorging. Het bestuur is verheugd dat Vincent Alkemade bereid is gevonden om deze functie op zich te nemen met ingang van 15 april 2010.

Inmiddels is Vincent Alkemade (46) zo'n acht jaar werkzaam in de wereld van de kenniscentra. Hij heeft binnen de kenniscentra diverse managementfuncties vervuld. In zijn laatste functie bij Calibris gaf hij integraal leiding aan meerdere operationele afdelingen. Verder heeft hij gewerkt als secretaris bij VNO-NCW in Noord-Nederland en was hij manager van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband.

Vincent Alkemade ziet het als een belangrijke opdracht om in een snel veranderende omgeving KOC Nederland een helder en herkenbaar profiel te geven. In de binnenkort op te stellen toekomstvisie zullen de focus van de organisatie en de activiteiten verder vorm krijgen. "In ieder geval zal er aandacht zijn voor de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat door slim te opereren, te combineren en samen te werken met de partners vanuit de branches en het beroepsonderwijs verdere verbetering mogelijk is."

In april volgt Vincent Alkemade Max Mulders op, die als directeur a.i. KOC Nederland vanaf september 2009 heeft geleid.

Als Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de Uiterlijke Verzorging (branches kappers, schoonheidsspecialisten, voetverzorgers en grimeurs) voert KOC Nederland in opdracht van het ministerie van OCW als belangrijkste taken uit: het bevorderen van de kwaliteit van leerbedrijven, het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke kwalificatiestructuur en onderzoek gericht op de aansluiting beroepsonderwijs - arbeidsmarkt. KOC Nederland wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers-organisaties en het beroepsonderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van KOC Nederland, telefoon 030 6071000