Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

publiceert statistieken betreffende herstructureringen voor de periode juni 2009-februari 2010

De FOD Werkgelegenheid publiceert statistieken betreffende herstructureringen voor de periode juni 2009-februari 2010

Herstructureringen in ondernemingen, zoals collectieve ontslagen, en hun effect op de werkgelegenheid, krijgen bijzondere aandacht van de Europese autoriteiten. Bijgevolg worden op dit niveau een aantal gegevens afkomstig van de Lidstaten en betreffende herstructureringen verzameld, via een betrouwbaar systeem, op een voor alle Lidstaten gemeenschappelijke basis en direct gerelateerd aan herstructureringen.

De doeltreffendheid van het Europese systeem berust op een performante centralisatie van de gegevens op het niveau van de Lidstaten. Om te voldoen aan de Europese eisen heeft België in zijn reglementering een mechanisme geïntroduceerd waarbij de gegevens betreffende collectieve ontslagen naar de Federale overheid gestuurd moeten worden (Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (art. 9)

In de praktijk moet een werkgever die overgaat tot een aankondiging van een collectief ontslag, waar in België hij ook gevestigd is, deze aankondiging onder andere overmaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Na de informatie- en consultatieprocedure deelt de werkgever zijn voornemen tot collectief ontslag, betekening genoemd, onder andere mee aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het gecentraliseerd bijhouden van de gegevens binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laat zowel de Belgische als Europese autoriteiten toe om exact de omvang van de collectieve ontslagen in België te kennen. Het vergemakkelijkt ook de evaluatie, op Belgisch niveau, van de aangenomen maatregelen in het kader van collectieve ontslagen. Het verzamelen van data creëert ook de mogelijkheid om statistieken op te maken over deze problematiek.

De statistieken over de duur van de informatie- en raadplegingsprocedure (PDF, 42 KB) en de cijfers over herstructureringen (PDF, 45 KB) kan u raadplegen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -