Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Investeringsregeling integraal duurzame stallen

Nieuwsbericht | 15-03-2010

De belangstelling voor de investeringsregeling integraal duurzame stallen was ook dit jaar weer groot. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft rond de 400 aanmeldingen ontvangen voor in totaal ongeveer EUR 62 miljoen.

Het ministerie van LNV heeft in 2010 ruim EUR 11 miljoen beschikbaar. De regeling is dus ruim overtekend. De investeringsregeling integraal duurzame stallen was open van 1 tot en met 28 februari en wordt betaald met Europees geld onder artikel 68.

Dit jaar konden ondernemers behalve een vergoeding voor meerkosten voor dierenwelzijn ook aanvragen indienen voor vergoeding van meerkosten voor milieu-investeringen, diergezondheidsinvesteringen, en investeringen gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

De grootste groep aanvragers bestaat uit melkveehouders, namelijk ongeveer tweederde van de aanvragen.

Overzicht van de verschillende sectoren (de cijfers zijn een indicatie):

CAPTION:

sector % aanvragen aangevraagd bedrag
melkvee 66,5 EUR 41.000.000
vleesvee 5,5 EUR 3.000.000
schapen 1,75 EUR 660.000
geiten 0,75 EUR 430.000
varkens 7,75 EUR 5.300.000
vleeskalveren 3,25 EUR 2.300.000
pluimvee 14,5 EUR 10.000.000
konijnen - -
Totaal 100 EUR 62.690.000

LNV laat de ondernemers eind juni weten welke aanvragen worden gehonoreerd.

Rond de zomer van 2010 stelt het ministerie van LNV de regeling opnieuw open, maar dan als nationale regeling. In januari 2011 stelt het ministerie deze regeling weer open met Europees geld onder artikel 68.
Koeien in de stal

Zie ook


* Duurzaam ondernemen