Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam


Hoofdstembureau stelt uitkomst verkiezingen Oost vast
---

Hoofdstembureau stelt uitkomst verkiezingen Oost vast

Persbericht

15 maart 2010
Het hoofdstembureau voor de verkiezingen van de leden van de deelraad Oost heeft de uitslag van de verkiezingen vastgesteld en bekend gemaakt. Van elke lijst zijn het aantal uitgebrachte stemmen op elke kandidaat bekend gemaakt, de kiesdeler en de verdeling van de restzetels, de toewijzing van de zetels aan de kandidaten en de rangschikking van de kandidaten per lijst.

Zetelverdeling

De zetelverdeling is in vergelijking met de voorlopige uitslag ongewijzigd gebleven. De verdeling van de 29 zetels voor de nieuwe stadsdeelraad van Oost is als volgt:
Aantal stemmen  Aantal zetels
PvdA        11358      8
GroenLinks 10681 7
D66 8183 5
VVD 7189 4
SP 4349 3
Méérbelangen 4210 2
CDA 1230 0
Leefbaar Amsterdam 730 0

Het aantal restzetels bedraagt 4. Deze zijn op basis van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinatie PvdA en GroenLinks (2), de SP (1) en D66 (1).

Voorkeurstemmen

Het aantal stemmen dat nodig is voor een voorkeurzetel in de raad, bedraagt ¼ van de kiesdeler, en dat zijn 413 stemmen. Twee raadsleden zijn op basis van de behaalde voorkeurstemmen in de stadsdeelraad gekomen: Salih Türker van de PvdA (nummer 11 op de lijst) en Nevin Özütok van GroenLinks (nummer 16 op de lijst).

Opkomst

De opkomst in Stadsdeel Oost is 53%. Dit is iets hoger dan het gemiddelde voor heel Amsterdam: dat ligt op 51,3%.

Bijlagen

In de bijlagen vindt u de gekozen kandidaten en het proces verbaal van de vaststelling van de uitslag, met daarin onder meer het aantal uitgebrachte stemmen op alle deelnemers aan de verkiezingen, de berekening van de kiesdeler en de berekening van de restzetels en de benodigde voorkeurstemmen voor een raadszetel. Verder zijn de uitslagen per stembureau toegevoegd.

* Gekozen kandidaten stadsdeelraad Oost

* Proces verbaal vaststelling uitslag

* Uitslagen per stembureau, met het opkomstpercentage (stembureau 81 tot en met 133)

* Uitslagen per stembureau, met het opkomstpercentage (stembureau 134 tot en met 180)