Gemeente Stede Broec

Huldiging raadsleden

11-03-2010 Tijdens de laatste vergadering van de `oude' gemeenteraad op woensdag 10 maart hebben twee raadsleden een lintje gekregen.

Aad Sneeboer en Gerard Overmars werden als verdienste voor hun lange politieke loopbaan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aad Sneeboer is twaalf jaar raadslid geweest voor GroenLinks. Gerard Overmars is sinds 1988 raadslid, waarvan de laatste acht jaar voor Gemeentbelangen Stede Broec (GBS). Mevr. Eggermont, de vrouw van de in december overleden burgemeester Eggermont, speldde de onderscheidingen op.
Van links naar rechts: mevr. Overmars, G. Overmars, burgemeester Cammaert, mevr. Sneeboer, A. Sneeboer en mevr. Eggermont (vrouw van overleden burgemeester Eggermont) Van links naar rechts: mevr. Overmars, G. Overmars, burgemeester Cammaert, mevr. Sneeboer, A. Sneeboer en mevr. Eggermont (vrouw van overleden burgemeester Eggermont)
11-03-2010