Nieuwe cao voor TNT

15/03/2010 16:35

ABVAKABO FNV

De leden van Abvakabo FNV hebben ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao en sociaal plan TNT. Een duidelijke meerderheid van 78 procent van de leden is akkoord. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 december 2011.

Met de ondertekening van de afspraken komt een eind aan een lang en moeizaam onderhandelingsproces, dat eigenlijk al in 2007 startte. Maar Abvakabo FNV realiseert zich heel goed dat het echte werk nu pas gaat beginnen. Een deel van de reorganisaties bij TNT loopt al, maar de reorganisaties met de grootste gevolgen voor het personeel volgen de komende jaren.

Peter Wiechmann, bestuurder van Abvakabo FNV: "Wij gaan de reorganisaties heel kritisch beoordelen en volgen. Met de ondertekening van de cao en het sociaal plan hebben we immers niet ingestemd met de plannen van TNT en het daarbij horende gedwongen ontslag. Wij zullen ons blijven inzetten voor zo min mogelijk gedwongen ontslagen en het optimaal benutten van de mogelijkheden om de zittende medewerkers aan het werk te houden. Zo zullen we samen met de ondernemingsraden proberen om gaten te schieten in de plannen van TNT en waar mogelijk naar de rechter stappen om ons gelijk te halen."