Openbaar Ministerie

Nieuwe plv. hoofdofficier arrondissementsparket Maastricht

15 maart 2010 - Openbaar Ministerie

Per 1 maart 2010 is mevrouw mr. M.I. (Marylène) Koelewijn (49) benoemd tot plaatsvervangend hoofdofficier van het arrondissementsparket Maastricht. Per 1 april aanstaande gaat zij in Maastricht aan de slag. Koelewijn was sinds 1 juli 2006 rechercheofficier bij het arrondissementsparket Rotterdam. Koelewijn volgt mr. C.F.J. Wiegant op, die per 1 januari 2010 plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal is geworden op het ressortsparket Amsterdam.