Leden van postvakbond BVPP stemmen voor sociaal plan en nieuwe cao TNT

15/03/2010 17:08

BVPP

Een grote meerderheid van de leden van de BVPP heeft vóór het sociaal plan en de nieuwe cao TNT gestemd. 76,8 procent van de leden heeft vóór gestemd en 20,4 procent tegen. 2,8 procent van de leden heeft blanco gestemd. In maart vorig jaar is de voorloper van deze stemronde geweest. Een grote meerderheid van de leden heeft toen gekozen voor loonsverbeteringen en een goed sociaal plan boven het behoud van werkgelegenheid. "Ook deze stemronde heeft veel emoties losgemaakt; wij zijn overspoeld met verhalen over de werkvloeren en vragen over persoonlijke situaties van onze leden." Aldus Toon van Dun. Aan het einde van de middag is het sociaal plan en de cao ondertekend door zowel TNT als de bonden.

Terugblik

Met de uitslag van de stemming van maart 2009 in de hand zijn de bonden de onderhandelingen ingegaan met als inzet: loonsverhoging, een goed sociaal plan, zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid of begeleiding van werk naar werk en aandacht voor de onvrede op de werkvloeren. Na het sluiten van een principeakkoord van de nieuwe cao en het sociaal plan, volgde de gebruikelijke serie ledenbijeenkomsten door heel het land. Afgesloten met een stemronde waar ieder lid over kon stemmen.

Het cao akkoord

De cao heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 december 2011 en geldt tot 1 april 2010 voor alle medewerkers bij TNT. Behalve voor postbezorgers en zaterdagbestellers, daar zullen nog aparte afspraken voor gemaakt worden. Per 1 april 2010 komt er een aparte cao voor TNT Post Pakketservice Benelux BV en TNT Post Transport BV. Per 1 april 2010 komt er ook een aparte cao voor TNT Express Nederland BV, TNT Express Roadnetwork BV, TNT Innight BV en TNT Head Office BV.

Loonontwikkeling

De salarissen zullen per 1 januari 2010 worden verhoogd met 0,7 % voor alle medewerkers van TNT. Voor die medewerkers die niet per 1 april 2010 onder een andere cao gaan vallen, worden de salarissen per 1 januari 2011 verhoogd met 1 % en per 1 oktober 2011 met 0,2 %.

Voor de medewerkers die per 1 april 2010 onder een andere cao gaan vallen, moet binnenkort onderhandeld worden over de loonsverhogingen nà 1 april 2010.

Het sociaal plan

Naar verwachting zullen er alles bijelkaar in de komende jaren ongeveer 11.000 banen vervallen. Er wordt op dit moment rekening gehouden met circa 4500 gedwongen ontslagen.

Uiteraard zullen wij alles op alles zetten om het verlies aan arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te beperken, maar het gaat om zoveel functies dat nu al volstrekt duidelijk is dat een groot aantal mensen zal moeten vertrekken. Iedereen die mogelijkheden ziet om elders aan de slag te gaan, zou daar eigenlijk zo snel mogelijk gebruik van moeten maken. De toekomst bij TNT is voor heel veel mensen helaas zeer onzeker.

http://www.bvpp.nl