FAVV-Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (België)


PERSBERICHT van het FAVV

Lancering Blauwtongvaccinatiecampagne 2010

15/03/2010

In België werd in 2009 mede dankzij de voorbije 2 vaccinatiecampagnes geen enkel geval van blauwtong vastgesteld. Deze week lanceert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de derde vaccinatiecampagne tegen blauwtong. Indien in 2010 geen viruscirculatie van het serotype 8 wordt aangetoond, kan België de virusvrije status bekomen vanaf 2011.

Ook in 2010 is vaccinatie van runderen (uitgezonderd vleeskalveren) en schapen verplicht. Dieren geboren vóór 1 september 2010 zullen ten laatste op 31 december 2010 gevaccineerd moeten worden. Alle runderen en schapen die al in 2009 werden gevaccineerd, moeten in 2010 maar één herhalingsvaccinatie ontvangen. Alle runderen die nog niet werden gevaccineerd, moeten twee dosissen krijgen. De primovaccinatie voor schapen bestaat uit één dosis. In 2010 zullen 3,4 miljoen dosissen voor runderen en 300.000 dosissen voor schapen beschikbaar zijn. De eerste dosissen (flacons van 50 en van 10 dosissen) zullen vanaf 17 maart door de dierenartsen bij de groothandelaarverdelers kunnen besteld worden.

Deze 3,7 miljoen dosissen worden in 2 loten geleverd om problemen met de vervaldata te vermijden. Het FAVV heeft er voor geopteerd om nu slechts 1,8 miljoen dosissen voor runderen en 270.000 dosissen voor schapen te laten leveren. Het tweede lot met de resterende 1,6 miljoen dosissen zal pas rond 15 oktober geleverd worden. Daarom vraagt het FAVV aan de dierenartsen een eerste hoeveelheid vaccins te bestellen voor vaccinaties vóór 15 oktober en een tweede hoeveelheid voor vaccinaties na 15 oktober.
Zoals in 2009 betaalt het sanitair fonds de veehouders de volgende vergoedingen op basis van de registraties van de dierenartsen die de vaccinaties uitvoeren:
· 2 euro per toegediende dosis aan een rund (eerste, tweede of herhalingsvaccinatie).
· 1 euro per toegediende dosis aan een schaap, op voorwaarde dat minimaal 15 schapen per beslag worden gevaccineerd.

Het vaccin wordt gratis ter beschikking gesteld van de veehouders. Het FAVV voorziet voor de aanschaf en de verdeling ervan 2 miljoen euro. De vergoedingen worden door het sanitair fonds aan de veehouders overgemaakt. De veehouders rekenen zelf af met hun dierenarts. Om de campagne 2009 af te sluiten, zal het FAVV in de loop van de komende tijd de bedrijven controleren waarvoor tot op heden geen vaccinaties werden gemeld.