Waterschap Groot Salland


Basisschoolleerlingen uit Zwolle wandelen voor water

Laatste wijziging: 15 maart 2010

Ongeveer 300 kinderen uit groep 7 en 8 van zes basisscholen uit Zwolle doen op vrijdag 19 maart mee aan de sponsorloop Wandelen voor Water. De kinderen lopen 6 kilometer met 6 liter water in een rugzakje. Een hoeveelheid vergelijkbaar met de portie waar hun water halende leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden mee lopen. Op die manier ervaren zij een beetje de dagelijkse praktijk van kinderen daar.

Het startschot wordt gegeven om 13.00 uur door wethouder Martin Knol op de productielocatie van Vitens, Ruiterlaan 46, Zwolle. Op deze locatie wordt tevens om 15.15 uur, na de sponsorwandeling, de cheque met het opgebrachte geld aan Aqua for All overhandigd.

Waterkiosken in Mongolië
De opbrengst van de sponsorloop 2010 in Zwolle gaat naar de stichting Water for Life. Die sluit in Mongolië, samen met het lokale waterbedrijf, waterkiosken aan op het waterleidingnet. Door de aansluiting op het leidingnet is het water continu beschikbaar en hoeven de inwoners niet op de komst van trucks te wachten om hun jerrycans te vullen. Bovendien is de kwaliteit van het water beter.

Veilig drinkwater en schone toiletten
Het project in Mongolië draagt bij aan de Millennium Development Goals die de Verenigde Naties in 2000 opstelden. Het is de bedoeling dat met de Nederlandse hulp 50 miljoen mensen worden voorzien van veilig drinkwater en schone toiletten. In 2009 werd dit dankzij Wandelen voor Water, voor ongeveer 100.000 wereldburgers werkelijkheid.

Organisatie
Wandelen voor Water is een initiatief van de stichting Aqua for All. Alle projecten waarvoor wordt gelopen zijn door Aqua for All beoordeeld en goedgekeurd. De stichting verdubbelt het totale bedrag van de sponsorloop. De Rotary Club Zwolle IJsselland, Vitens en Waterschap Groot Salland organiseren in Zwolle de sponsorloop.

Waterschap Groot Salland | Dr. van Thienenweg 1 | Postbus 60 | 8000 AB Zwolle | t (038) 455 72 00 | info@wgs.nl